HK211013 1043

Opleiding padelleraar A (voor tennisleraren)

De KSS-3 opleiding tot padelleraar is specifiek bedoeld voor ervaren padelspelers die zich verder willen ontwikkelen en de ambitie hebben om spelers op recreatief en licht prestatief niveau verder te brengen. Gerenommeerde experts leveren hun bijdrage in deze door het NOC*NSF goedgekeurde opleiding.

De opleiding is vanaf september 2022 vernieuwd en bestaat uit de volgende vakken:

  • Algemene padel kennis
  • Techniek en Tactiek
  • Veiligheid (EHBO, reanimatie, materiaalkennis) (NIEUW)
  • Jeugd (NIEUW)

Veiligheid en Jeugd zijn nieuw omdat daar behoefte aan was en om toekomstige leraren nog beter voor te bereiden op hun baan. Om de veiligheid van je leerlingen te kunnen waarborgen is EHBO en reanimatie een pré. Daarnaast kan je door middel van de juiste materiaalkennis, je leerlingen voorzien van adviezen om blessures te voorkomen en veiligheid te waarborgen. Daarnaast zal padel blijven groeien waardoor ook de doelgroep jeugd groter zal worden. We ervaren dat de behoefte groot is en we willen de opleiding breder trekken.

Interesse in de opleiding? Registreer je dan hier.

Informatie over de opleiding

Door de nieuwe vakken is de opleiding nu ook twee dagen langer en duurt het 8 dagen. Dit zijn lesdagen van 9.00 tot 15.00 uur, exclusief examendag en eventuele herkansing. Je loopt geen stage, maar we verwachten we dat je regelmatig oefent met een groepje jeugdspelers. Uiteindelijk doe je examen in training geven aan recreatieve volwassenen en jeugd. De hele opleiding kost €1055, bestaande uit €800 vorming (opleidingsdagen met leercoach en opleidingsmateriaal) en €255 examenkosten (praktijkexamen en bijbehorende opdrachtvoorbereiding).

STAP-budget: De KNLTB zal de A-opleiding dit jaar (2022-2023) niet via STAP-budget gaan faciliteren.

Let op: je kan alleen deelnemen aan de voorspeeldag en opleidingen als je actief KNLTB lid bent.

Start nieuwe opleiding 

De opleiding start op twee momenten in het jaar: februari en september. Voor de start van de opleiding in september zijn er in juni voorspeeldagen. Voor de start van de opleiding in februari zijn er voorspeeldagen in december.

Opleidingslocaties met start februari:

Voorspeeldagen 

Tijdens de voorspeeldag kijken we naar de speelvaardigheid en de ervaring op de baan. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over het opleidingstraject en de rol als leraar. De voorspeeldag is 2,5 uur:

  • 1 uur voorspelen
  • 1 uur baansessie
  • 0,5 uur opleidingstraject

De inschrijving verloopt via de cursusboeker of KNLTB Leraren App.