Roland Nederland Tennisland Iedereen Doet Mee (15)

Ontwikkeling

Om te zorgen dat de kwaliteit van leraren op peil blijft en aansluit bij de nieuwste methoden en inzichten is – naast opleiding – bijscholing van essentieel belang. Daarom is in 2016 het systeem van Permanente Ontwikkeling (PO) ingevoerd. Als leraar kom je alleen in aanmerking voor een KNLTB licentie indien je aantoont dat je jouw vakbekwaamheid ontwikkelt conform de regeling Permanente Ontwikkeling. Deze licentiegegevens zijn openbaar in het zogenoemde lerarenregister, waardoor verenigingen en spelers kunnen checken wat de actuele licentie van een leraar is. 

Ondersteuning KNLTB

Het hebben van een geldige licentie geniet van diverse voordelen. Niet alleen kan er met een licentie officieel lesgegeven worden bij een KNLTB aangesloten vereniging, maar de KNLTB helpt leraren ook door middel van de vier O's (Ontmoeten, Ondersteunen, Opleiden en Ontwikkelen). 

 

Ontwikkeling 

Om een licentie up-to-date te houden dienen er voldoende PO-punten verdiend te worden. Dit kan tijdens bijscholingen, intervisies etc. Hierdoor blijven de leraren op de hoogte van de laatste (inter)nationale ontwikkelingen. Daarnaast is een bijscholing of intervisie ook een ontmoetingsplaats voor leraren om interessante ideeën en inzichten uit te wisselen. Een overzicht van de bijscholingen is terug te vinden in de cursuszoeker via de KNLTB Leraren App. Ook is hier de infotheek en mediatheek te vinden waar leraren inspiratie kunnen opdoen. 

In onderstaande infographic is te zien hoe een leraar aan zijn/haar PO-punten kan komen. 

Gerelateerd aan deze pagina

Cursuszoeker

Cursuszoeker